Prenájom priestorov

Prenájom telocvične: 28€/hod.
Preájom gymnastickej tel.: 45€/hod.
Multifunkčné ihrisko: 12€/hod.
Bedminton: 9€/hod.
Bedminton permanentka: 70€ (10x/1 hod.)

multifunkcne ihrisko
klasicka telocvicna

Skupinové cvičenia

Opengym: 5€/1,5hod. (1 rodič+1 dieťa)
ďalšie dieťa: 1€ a rodinný vstup: 8€ (2+2)
Cvičenia rodičov s deťmi (1-3rokov): 4€/1,5hod.
Skupinové cvičenia: TRX, cvičenie na fitloptach, atď.: 4€/hod.


Viac aktivít a cvičení

Detská party

Snackbar, telocvična a gymnastická tel.: 100€/2hod. každá ďalšia hodina: 50€
Občerstvenie pre deti: 3€/dieťa (2ks pizza, džús resp. sirup v džbánoch počas celej oslavy, výzdoba, chipsy, sladké prekvapenie)

Kontaktujte nás
detska party